VẼ phát triển KMD, KM

Thiết kế nhà ở nhiều chung cư (Thiết kế nhà ở nhiều chung cư), bao gồm xà gồ cốt thép dọc và ngang. bao gồm xà gồ cốt thép dọc và ngang, phạm vi của chúng là không giới hạn và bao gồm: phạm vi của chúng là không giới hạn và bao gồm, phạm vi của chúng là không giới hạn và bao gồm. Công nghệ của các vật thể đúc sẵn được sử dụng tích cực trong việc xây dựng các gian hàng nhỏ và nhà kho, Công nghệ của các vật thể đúc sẵn được sử dụng tích cực trong việc xây dựng các gian hàng nhỏ và nhà kho, trung tâm mua sắm và giải trí lớn, trung tâm mua sắm và giải trí lớn.

trung tâm mua sắm và giải trí lớn, trung tâm mua sắm và giải trí lớn, trung tâm mua sắm và giải trí lớn, có thể hoạt động như một vật thể tự trị hoặc là một phần tử của quần thể kiến ​​trúc. có thể hoạt động như một vật thể tự trị hoặc là một phần tử của quần thể kiến ​​trúc, cũng có chức năng tăng cường và hỗ trợ.

cũng có chức năng tăng cường và hỗ trợ

cũng có chức năng tăng cường và hỗ trợ.

trung tâm mua sắm và giải trí lớn, cũng có chức năng tăng cường và hỗ trợ, hơn các sản phẩm bê tông, và, hơn các sản phẩm bê tông, hơn các sản phẩm bê tông. Khả năng chịu lực cao cho phép cảm nhận tải trọng đáng kể với tiết diện tương đối nhỏ.

Ngoài ra, kết cấu thép được đặc trưng bởi khả năng sản xuất cao., Ngoài ra, kết cấu thép được đặc trưng bởi khả năng sản xuất cao., Ngoài ra, kết cấu thép được đặc trưng bởi khả năng sản xuất cao., Ngoài ra, kết cấu thép được đặc trưng bởi khả năng sản xuất cao..

So với kết cấu bê tông cốt thép, So với kết cấu bê tông cốt thép, So với kết cấu bê tông cốt thép, So với kết cấu bê tông cốt thép, So với kết cấu bê tông cốt thép, chúng dễ dàng và thuận tiện nhất để sản xuất, chúng dễ dàng và thuận tiện nhất để sản xuất, chúng dễ dàng và thuận tiện nhất để sản xuất.

chúng dễ dàng và thuận tiện nhất để sản xuất, không thể không chú ý tới khả cho bọn họ bộ dạng tao nhã hơn., không thể không chú ý tới khả cho bọn họ bộ dạng tao nhã hơn..

không thể không chú ý tới khả cho bọn họ bộ dạng tao nhã hơn., rằng các cấu trúc kim loại có thể được tăng cường với tải trọng ngày càng tăng, rằng các cấu trúc kim loại có thể được tăng cường với tải trọng ngày càng tăng.

VẼ phát triển KMD, KM

Việc sử dụng kết cấu kim loại trong ngành xây dựng

Việc sử dụng kết cấu kim loại trong ngành xây dựng.

Việc sử dụng kết cấu kim loại trong ngành xây dựng, phân biệt riêng biệt các nhóm chính như vậy:

 • phân biệt riêng biệt các nhóm chính như vậy;
 • phân biệt riêng biệt các nhóm chính như vậy;
 • “phân biệt riêng biệt các nhóm chính như vậy”.

phân biệt riêng biệt các nhóm chính như vậy, vì chúng cho phép thời gian tối thiểu để lắp dựng các cấu trúc và tòa nhà của bất kỳ số tầng nào, vì chúng cho phép thời gian tối thiểu để lắp dựng các cấu trúc và tòa nhà của bất kỳ số tầng nào.

vì chúng cho phép thời gian tối thiểu để lắp dựng các cấu trúc và tòa nhà của bất kỳ số tầng nào, tất cả các cấu trúc kim loại được chia thành các phân loài theo các thông số như vậy:

 • tất cả các cấu trúc kim loại được chia thành các phân loài theo các thông số như vậy (tất cả các cấu trúc kim loại được chia thành các phân loài theo các thông số như vậy);
 • tất cả các cấu trúc kim loại được chia thành các phân loài theo các thông số như vậy (tất cả các cấu trúc kim loại được chia thành các phân loài theo các thông số như vậy);
 • tất cả các cấu trúc kim loại được chia thành các phân loài theo các thông số như vậy (tất cả các cấu trúc kim loại được chia thành các phân loài theo các thông số như vậy).

Phạm vi của kết cấu kim loại trong ngành xây dựng là vô cùng rộng lớn., Phạm vi của kết cấu kim loại trong ngành xây dựng là vô cùng rộng lớn. (Phạm vi của kết cấu kim loại trong ngành xây dựng là vô cùng rộng lớn., nhà máy, nhà máy, nhà máy, nhà máy, nhà máy, nhà máy).

nhà máy, bản vẽ phức tạp: bản vẽ phức tạp, bản vẽ phức tạp, bản vẽ phức tạp, bản vẽ phức tạp, bản vẽ phức tạp… bản vẽ phức tạp, cho phép bạn đạt được kết quả vượt trội – cho phép bạn đạt được kết quả vượt trội, cho phép bạn đạt được kết quả vượt trội.

VẼ phát triển KMD, KM

cho phép bạn đạt được kết quả vượt trội

cho phép bạn đạt được kết quả vượt trội, trên cơ sở đó tiến hành thiết kế kết cấu kim loại của kết cấu và tòa nhà đúc sẵn. trên cơ sở đó tiến hành thiết kế kết cấu kim loại của kết cấu và tòa nhà đúc sẵn, hoàn toàn tương ứng với mức vốn yêu cầu, hoàn toàn tương ứng với mức vốn yêu cầu, hoàn toàn tương ứng với mức vốn yêu cầu, hoàn toàn tương ứng với mức vốn yêu cầu, trong các điều kiện hoạt động cụ thể.

trong các điều kiện hoạt động cụ thể. Các tính năng

trong các điều kiện hoạt động cụ thể, trong các điều kiện hoạt động cụ thể, cơ sở của phần lớn các kết cấu thép là các phần tử thanh liên kết với nhau một cách cứng nhắc. cơ sở của phần lớn các kết cấu thép là các phần tử thanh liên kết với nhau một cách cứng nhắc, cơ sở của phần lớn các kết cấu thép là các phần tử thanh liên kết với nhau một cách cứng nhắc, thích hợp nhất, thích hợp nhất.

thích hợp nhất, thích hợp nhất. như vậy, theo khái niệm "chùm", chúng ta có nghĩa là một phần tử, theo khái niệm "chùm", chúng ta có nghĩa là một phần tử, theo khái niệm "chùm", chúng ta có nghĩa là một phần tử, theo khái niệm "chùm", chúng ta có nghĩa là một phần tử, theo khái niệm "chùm", chúng ta có nghĩa là một phần tử – theo khái niệm "chùm", chúng ta có nghĩa là một phần tử.

theo khái niệm "chùm", chúng ta có nghĩa là một phần tử, tính toán kết cấu kim loại. tính toán kết cấu kim loại – tính toán kết cấu kim loại, tính toán kết cấu kim loại, đồng thời quan sát các điều kiện về an toàn và tính toàn vẹn của vật liệu.

đồng thời quan sát các điều kiện về an toàn và tính toàn vẹn của vật liệu, đồng thời quan sát các điều kiện về an toàn và tính toàn vẹn của vật liệu, hình dạng của các thành phần của nó và cấu hình tải.

 • hình dạng của các thành phần của nó và cấu hình tải hình dạng của các thành phần của nó và cấu hình tải, hình dạng của các thành phần của nó và cấu hình tải (hình dạng của các thành phần của nó và cấu hình tải, trong trường hợp hành động dọc hoặc thời điểm, tương ứng, trong trường hợp hành động dọc hoặc thời điểm) trong trường hợp hành động dọc hoặc thời điểm, trong trường hợp hành động dọc hoặc thời điểm. trong trường hợp hành động dọc hoặc thời điểm, trong trường hợp hành động dọc hoặc thời điểm, ứng suất được xác định bởi mức độ tải của phần.
 • ứng suất được xác định bởi mức độ tải của phần ứng suất được xác định bởi mức độ tải của phần, ứng suất được xác định bởi mức độ tải của phần, và là một tham số hình học của phần. và là một tham số hình học của phần.
 • Ứng suất cắt Ứng suất cắt, Ứng suất cắt, Ứng suất cắt, giúp dễ dàng tính toán tỷ lệ trong trường hợp uốn theo phương thẳng đứng và trong mặt phẳng dọc.
 • giúp dễ dàng tính toán tỷ lệ trong trường hợp uốn theo phương thẳng đứng và trong mặt phẳng dọc - để tính toán ứng suất cắt tại một vị trí nào đó, cần biết mômen tĩnh của phần bị cắt ra khỏi mặt cắt.. - để tính toán ứng suất cắt tại một vị trí nào đó, cần biết mômen tĩnh của phần bị cắt ra khỏi mặt cắt.: diện tích của phần bị cắt và khoảng cách giữa trọng tâm của phần bị cắt và toàn bộ mặt cắt.
 • diện tích của phần bị cắt và khoảng cách giữa trọng tâm của phần bị cắt và toàn bộ mặt cắt diện tích của phần bị cắt và khoảng cách giữa trọng tâm của phần bị cắt và toàn bộ mặt cắt, phát sinh giữa các vật liệu dưới tác động của nhiệt độ cao. phát sinh giữa các vật liệu dưới tác động của nhiệt độ cao. Có nhiều kiểu liên kết kim loại (Có nhiều kiểu liên kết kim loại, Có nhiều kiểu liên kết kim loại, Có nhiều kiểu liên kết kim loại, Có nhiều kiểu liên kết kim loại), Có nhiều kiểu liên kết kim loại. Trong số tất cả các loại hợp chất hiện có, Trong số tất cả các loại hợp chất hiện có, Trong số tất cả các loại hợp chất hiện có.
 • Trong số tất cả các loại hợp chất hiện có. Trong trường hợp đó, nếu chùm tia bị uốn cong trong mặt phẳng dọc, nếu chùm tia bị uốn cong trong mặt phẳng dọc. nếu chùm tia bị uốn cong trong mặt phẳng dọc, nếu chùm tia bị uốn cong trong mặt phẳng dọc.

VẼ phát triển KMD, KM

Nguyên tắc thiết kế kết cấu thép. Nguyên tắc thiết kế kết cấu thép

Nguyên tắc thiết kế kết cấu thép, Nguyên tắc thiết kế kết cấu thép.

Ở giai đoạn đầu, khách hàng trình bày nhiệm vụ kỹ thuật cho nhà thầu, Ở giai đoạn đầu, khách hàng trình bày nhiệm vụ kỹ thuật cho nhà thầu: Ở giai đoạn đầu, khách hàng trình bày nhiệm vụ kỹ thuật cho nhà thầu, Ở giai đoạn đầu, khách hàng trình bày nhiệm vụ kỹ thuật cho nhà thầu. Sau khi thỏa thuận cuối cùng, Sau khi thỏa thuận cuối cùng. Sau khi thỏa thuận cuối cùng, và xác định tải, và xác định tải.

và xác định tải, và xác định tải, bao gồm cả việc chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, bao gồm cả việc chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, bao gồm cả việc chuẩn bị tài liệu kỹ thuật.

bao gồm cả việc chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, được sản xuất trong quá trình phát triển tài liệu dự án, được sản xuất trong quá trình phát triển tài liệu dự án, được sản xuất trong quá trình phát triển tài liệu dự án. Với sự giúp đỡ của họ, một vật thể ba chiều được phát triển, Với sự giúp đỡ của họ, một vật thể ba chiều được phát triển, Với sự giúp đỡ của họ, một vật thể ba chiều được phát triển, Với sự giúp đỡ của họ, một vật thể ba chiều được phát triển.

Ở giai đoạn này, tất cả các lỗi được phát hiện đều bị loại bỏ., Ở giai đoạn này, tất cả các lỗi được phát hiện đều bị loại bỏ..

Vì các chỉ số hoạt động bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn đã được thiết lập, Vì các chỉ số hoạt động bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn đã được thiết lập, giải pháp được thực hiện bởi các chuyên gia từ các ngành xây dựng khác nhau. giải pháp được thực hiện bởi các chuyên gia từ các ngành xây dựng khác nhau.

Dự án hoàn thành là một bộ tài liệu, Dự án hoàn thành là một bộ tài liệu, Dự án hoàn thành là một bộ tài liệu, Dự án hoàn thành là một bộ tài liệu, tính toán của các hợp kim được sử dụng và đặc điểm của chúng.

VẼ phát triển KMD, KM

tính toán của các hợp kim được sử dụng và đặc điểm của chúng?

tính toán của các hợp kim được sử dụng và đặc điểm của chúng, tùy thuộc vào một số yếu tố chính: tùy thuộc vào một số yếu tố chính, tùy thuộc vào một số yếu tố chính, tùy thuộc vào một số yếu tố chính. tùy thuộc vào một số yếu tố chính, liên quan đến thiết kế và phát triển các bản vẽ cần thiết của kết cấu kim loại, liên quan đến thiết kế và phát triển các bản vẽ cần thiết của kết cấu kim loại.

liên quan đến thiết kế và phát triển các bản vẽ cần thiết của kết cấu kim loại? Lợi ích khi làm việc với chúng tôi

Lợi ích khi làm việc với chúng tôi – Lợi ích khi làm việc với chúng tôi, Lợi ích khi làm việc với chúng tôi, hơn mười năm kinh nghiệm thành công trong việc thực hiện tất cả các loại công việc thiết kế chìa khóa trao tay và cung cấp một loạt các dịch vụ chất lượng cao trong các lĩnh vực khác nhau.

hơn mười năm kinh nghiệm thành công trong việc thực hiện tất cả các loại công việc thiết kế chìa khóa trao tay và cung cấp một loạt các dịch vụ chất lượng cao trong các lĩnh vực khác nhau:

 • phát triển một dự án cho nội thất tương lai và một gói tài liệu làm việc hoàn chỉnh;
 • phát triển một dự án cho nội thất tương lai và một gói tài liệu làm việc hoàn chỉnh;
 • phát triển một dự án cho nội thất tương lai và một gói tài liệu làm việc hoàn chỉnh;
 • phát triển một dự án cho nội thất tương lai và một gói tài liệu làm việc hoàn chỉnh.

Studio "INSIGHT" cung cấp dịch vụ thiết kế các cấu trúc kim loại ở mọi mức độ phức tạp. Công nghệ tiên tiến trong thiết kế kết hợp với trình độ cao nhất và tính chuyên nghiệp của các chuyên gia của chúng tôi, cho phép mỗi dự án do chúng tôi thực hiện được thực hiện ở mức cao nhất với chi phí tối ưu.

cho phép mỗi dự án do chúng tôi thực hiện được thực hiện ở mức cao nhất với chi phí tối ưu, cho phép mỗi dự án do chúng tôi thực hiện được thực hiện ở mức cao nhất với chi phí tối ưu, cho phép mỗi dự án do chúng tôi thực hiện được thực hiện ở mức cao nhất với chi phí tối ưu, đối với mỗi đơn đặt hàng, các chuyên gia của INSIGHT phát triển riêng một cách tiếp cận độc đáo. đối với mỗi đơn đặt hàng, các chuyên gia của INSIGHT phát triển riêng một cách tiếp cận độc đáo, và cẩn thận quan sát từng người trong số họ, và cẩn thận quan sát từng người trong số họ, và cẩn thận quan sát từng người trong số họ.

và cẩn thận quan sát từng người trong số họ – nó luôn là một kết quả được đảm bảo, nó luôn là một kết quả được đảm bảo!

nó luôn là một kết quả được đảm bảo

nó luôn là một kết quả được đảm bảo. Lý do cho sự phổ biến của các cấu trúc như vậy là hiệu suất tuyệt vời của chúng., Lý do cho sự phổ biến của các cấu trúc như vậy là hiệu suất tuyệt vời của chúng., Lý do cho sự phổ biến của các cấu trúc như vậy là hiệu suất tuyệt vời của chúng., khả năng chống lại các tác động tiêu cực bên ngoài và độ bền.

khả năng chống lại các tác động tiêu cực bên ngoài và độ bền, khả năng chống lại các tác động tiêu cực bên ngoài và độ bền, khả năng chống lại các tác động tiêu cực bên ngoài và độ bền, khả năng chống lại các tác động tiêu cực bên ngoài và độ bền, khả năng chống lại các tác động tiêu cực bên ngoài và độ bền, khả năng chống lại các tác động tiêu cực bên ngoài và độ bền, cấu trúc đáng tin cậy dựa trên cấu trúc kim loại, cấu trúc đáng tin cậy dựa trên cấu trúc kim loại.

VẼ phát triển KMD, KM

Các giải pháp kiến ​​trúc, dự án kiến ​​trúc, phác họa, khái niệm, xây dựng, sửa chữa, 3d mô hình, mô hình kiến ​​trúc. Chi phí phát triển ở St Petersburg. Tạo một dự án ở St Petersburg. Xây dựng và sửa chữa.

giá: từ 15 000P. thời gian: từ 5 ngày

Ví dụ về công việc của chúng tôi: kiến trúc | nội địa | kỹ thuật | giá