En yaygın ve aranan yapı malzemelerinden biri, çeşitli amaçlarla yapıların ve binaların inşasında kullanılır, betonarme. Benzer popülaritesinin nedeni, üretim teknolojisinin göreli sadeliğidir., Dahası, bunun malzemenin performansını etkilememesi.

Betonarme, çok kaliteli bir yapı malzemesi olarak kabul edilir., güvenilirliği ve çok yüksek yüklere dayanma kabiliyeti, sayısız çalışmanın sonuçları ve uygulamasında yıllarca süren uygulamalarla doğrulanmıştır..
Tasarım ve betonarme yapıların hesaplanması QL

Beton özellikleri, güçlendirilmiş çelik, betonarme

Beton kırılgan anizotropik bir malzemedir, yüksek basınç mukavemeti ve düşük – gerilme. Çekme gerilmelerini algılamak için, çelik çubuklar beton içine tanıtıldı. Betonun pürüzsüz takviye çubuklarına yapışması çok yüksek olmadığından, betonarme yapılarda güvenilir ortak çalışmalarını sağlamak için donatı ankrajlar ile sabitlenir, kancalar, ve takviye çubuklarının profillenmesiyle.

Betonarme yapıların avantajları

Betonarme yapıların şüphesiz avantajları arasında:

 • dayanıklılık;
 • yüksek mekanik dayanım;
 • yangına dayanıklılık,
 • atmosferik yağışlara karşı mükemmel direnç, sismik ve diğer dinamik etki türleri;
 • temizlik;
 • minimum işletme maliyetleri;
 • karlılık, hammaddelerin yaygınlığı nedeniyle.

Tasarım ve betonarme yapıların hesaplanması QL

Yapı yapılarının hesaplama türleri

Bina yapılarının hesaplanması bir yöntemdir, destekleyici ve kapalı yapıların mukavemet ve stabilite seviyesini ayarlamanıza izin verir. Kabul edilen standartlara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirilir..

Üç ana hesaplama türü vardır:

 1. Destek yapılarının hesaplanması (Yapı temeli, duvarlar, kirişler, plakalar, sütunlar ve diğer).
 2. Duvar hesaplaması (duvarlar, kaplamalar, çatı dahil);
 3. Yapısal Dayanım Hesabı (yapının bir bütün olarak veya bileşenlerinde yetersiz taşıma kapasitesi tespit edilirken gerçekleştirilir).

Betonarme yapıları hesaplarken, yapısal elemanlar hesaplanır, bu malzemeden yapılmış, ve ayrıca bir beton sınıfı kurmak, iş parçasının çapı ve sınıfı.

Tasarım Standartları

Betonarme yapıların tasarımı onaylanmış uygulama kurallarına uygun olarak üretilir. Modern bina standartlarının tüm gereksinimlerini dikkate alır., yüksek derecede kapitalizmle tamamen tutarlı, uzun ömürlü, tüm yapının ve elemanlarının güvenilirliği, belirtilen çalışma koşullarında.

Özellikler & betonarme yapıları hesaplama yöntemleri

Deneysel veri birikimi ile, beton ve betonarme elemanların bölümlerini seçmek için yöntemler tekrar tekrar değişikliklere yol açmıştır. ticaret katları, kuvvet faktörü hesaplaması getirme yöntemi değişikliklere uğramıştır. Bugüne kadar, Değeri, tipik tasarımların büyük çoğunluğu için, eşittir 2-2,5 veya daha az

Tasarım ve betonarme yapıların hesaplanması

Betonarme yapıların tasarlanması pratiğinde, bölümleri seçmek için üç yöntem kullanılır:

 1. İzin verilen gerilimler için kesitlerin hesaplanması

Bu yöntem,, betonarme elastik bir malzemedir, ancak, Bugüne kadar, yaklaşık temel özellikleri göz önüne alındığında. Bölüm seçimi aşağıdaki gibi yapılır, böylece betonda ve donatıda elde edilen gerilmelere izin verilemez.

 1. Tahribatlı yükler için kesitlerin hesaplanması

Bu yöntemin özelliği, betonarme asıl iş hakkında daha doğru bir fikir verdiğini, ve güç ve deformasyon özelliklerinin daha yetkin bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunur, malzeme olarak, yani inşaatlar. Ayrıca, bazı durumlarda, Bu yöntemin uygulanması, daha ekonomik tasarım çözümlerinin elde edilmesini mümkün kılar.

 1. Sınır durumlar için kesitlerin hesaplanması

Bu yönteme göre, tasarım, tasarım nihai durumunda dikkate alınır. Bununla böyle bir durum kastedilmektedir, tasarımın operasyonel gereksinimleri karşılama yeteneğini kaybettiği, ona sunulan. Başka bir deyişle, o dış etkilere karşı koyamaz, ya kabul edilemez hasar alır.

Betonarme yapıların dayanım hesabı

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde amaç, belirtilen çalışma koşulları altında gerekli yapısal mukavemet seviyesini belirlemektir., asgari malzeme maliyetine tabi, imalat ve montajı için işçilik maliyetleri.

Bina yapılarının mukavemetinin hesaplanması, olası tüm maruz kalma türleri dikkate alınarak yapılır., maksimum gerilme ve gerilmelerini belirleme.

Konut ve endüstriyel yapıların tasarımı

Her bir bina yapısının tasarımı, bireysel özelliklere sahiptir..

böylece, konut yapılarının tasarımı, gereksinimlere uygun olarak yapılmış, en önemlisi entegre güvenlik standartlarına tam uyum. Yük, yük taşıma, yapının yüksekliğine göre belirlenir.

Bugüne kadar, endüstriyel ve endüstriyel bina tasarımı, teknolojik gereklilikler dikkate alınarak yapılmıştır, bu tür nesnelere sunuldu. Plan bu şekilde tasarlanmalıdır., üretimi genişletmeyi mümkün kılmak, uzun süre süspansiyon olmadan.

dahası, özel üretim özellikleri önemlidir, hepsi dikkate alınmalıdır, iletişim ve mühendislik sistemlerinin tasarımının gerçekleştirileceği.

Tasarım ve betonarme yapıların hesaplanması

Çizim ve hesaplamaların geliştirilmesi

Proje dokümantasyonunun geliştirilmesi sürecinde, çok çeşitli hesaplamalar yapılır, özel bilgisayar programlarında uygulanmaktadır. Onların yardımı ile yoğunluk katsayıları hesaplanır, güvenilirlik ve güvenlik göstergeleri, çeşitli ölçümler yapılır, ve bir 3D nesne geliştiriliyor.

Aynı aşamada, algılanan tüm hatalar ortadan kaldırılır., son mutabakatı yapmak ve gerekli tüm ayarlamaları yapmak.

Tamamlanan proje bir dizi belge, teknik şemaları içeren, detaylı tasarım çizim, malzeme hesaplamaları vb..

Nasıl yardımcı olabiliriz? Bizimle çalışmanın faydaları

İç Mimarlık ve Mimarlık Stüdyosu "INSIGHT" – organizasyon, bir dizi tasarım hizmetinin uygulanmasında ve çeşitli yönlerde geniş bir hizmet yelpazesinin sağlanmasında başarılı deneyim, on yıldan fazla sayar.

Teklif ediyoruz betonarme yapıların hesaplanması ve tasarımı Anahtar teslimi halka açık, herhangi bir karmaşıklıkta endüstriyel ve konut tesisleri. En son teknoloji ile uzmanlarımızın en yüksek niteliklerinin birleşimi, bize emanet edilen her projeyi benzeri görülmemiş bir düzeyde en uygun maliyetle uygulamanızı sağlar.

Tasarım ve betonarme yapıların hesaplanması QL

İç ve mimarlık stüdyosu "INSIGHT" aşağıdaki alanlarda eksiksiz hizmet sunmaktadır:

 • Beton ve betonarme yapıların tasarımı;
 • Monolitik betonarme yapıların tasarımı;
 • Prefabrik betonarme yapıların tasarımı;
 • Betonarme yapıların güçlendirilmesi;
 • Betonarme yapı elemanlarının hesaplanması.

Insight ile İşbirliği – her zaman mükemmel bir sonuçtur!

Tasarım adımları

Çeşitli bina yapılarının tasarlanması bir süreçtir, amacı grafik ve metinsel dokümantasyon paketi oluşturmaktır, bu olmadan yeni bir yapının inşasına başlamak imkansız.

Ama bu durumda, proje yanlış tamamlanırsa, mevcut tüm standartlara ve gereksinimlere uymadan, o zaman daha az getiremez, ve bazen daha fazla zarar, körü körüne inşa etmekten, güçlü bir teorik temele dayanmamak.

Mimari ve inşaat tasarımı aşamalar halinde gerçekleştirilir, belirli bir diziye sıkı sıkıya bağlı.

Tasarım faaliyetlerinin kapsamlı bir görünümünü elde etmek için, her aşamada daha ayrıntılı olarak durmak mantıklıdır.

 • Predesign çalışması

Tasarım ve betonarme yapıların hesaplanması QL

İlk aşamanın görevi soruya kesin bir cevap almaktır: belirli bir projeyi uygulamak mümkün mü, olası zorlukları tanımlamak, inşaatı engelleyebilir ve yaklaşık maliyeti belirleyebilir.

uzmanlar, tasarım öncesi çalışmaların yapılması, bir dizi etkinlik gerçekleştirin, geliştirilmekte olan alanı keşfetmeyi hedeflemektedir, jeolojik çalışmalar, ve ayrıca arazinin ayrıntılı bir planını yapın.

Aynı aşamada bir paket belge hazırlanır. Emin olmak da önemlidir, inşaat sırasında çevre ihlal edilmeyeceğini, sıhhi, şehir planlaması ve bir dizi diğer standart, ve projenin fizibilitesini ekonomik açıdan değerlendirmek.

 • Eskiz

Ön tasarım oluşturma aşamasında, müşteri gelecekteki nesnenin görünümü hakkında bir fikir edinmeyi başarır. kroki, kesinlikle, bitmiş bir proje değil, sadece bir taslak, Ama hangisi, Bugüne kadar, binanın dışarıdan görünüşünü gösterir, iç düzen, ayrıca evin bitişiğindeki bölge hakkında genel bir fikir verir..

Müşterinin amacını en açık şekilde ifade eder, tasarımcı tarafından yapıldı, 3D bilgisayar modeli.

Resimlere ek olarak, anahat tasarımı çizimleri ve diyagramları içerir, tasarım ve çalışma belgelerinin geliştirilmesinde temel oluşturacak.

Bu aşama ayrılmaz, hangi ile bağlantılı olarak, ve bunun için açık bir gereklilik yok. Her şeye rağmen, çok arzu edilir tut, şu an için hala ayarlamalar yapabilirsiniz, sonra ne mümkün olur, müşterinin gelecekteki nesnenin görsel bir temsilini nasıl alacağı.

 • Proje oluşturma

Bu aşamada yaratılan çalışma taslağı tüm teknik bilgileri içermelidir., inşaat için gerekli, grafik materyaller ve metin eşliğinde temsil.

Gelecekteki binanın her bir öğesinin ayrıntılı bir açıklamasına ek olarak, çalışma taslağı yapı malzemelerinin özelliklerini belirtir (hangileri ve ne kadar ihtiyaç duyuldukları).

 • Çalışma belgelerinin hazırlanması, dağılımı

Tasarım ve betonarme yapıların hesaplanması

Projenin yaratılması konusundaki çalışmalara paralel olarak, proje belgelerinin hazırlanması da devam etmektedir.. Metin ve grafik materyallerden oluşan geniş bir pakettir., kompozisyonu ve içeriği yasama düzeyinde düzenlenir.

İnşaat ruhsatı almak için tasarım belgelerini ilgili makamlar ve makamlarla koordine etmek gerekir..

Bu aşamada düzeltme yapılması önerilmez., Bugüne kadar, bu ne, zor olsa da, ama yine de mümkün. Bu, tasarım kalitesini en iyi şekilde etkilememe riskinden kaynaklanmaktadır..

Tasarım ve hesaplama maliyeti

Fiyat aralığı betonarme tasarım hizmetleri çok geniş, çünkü her durumda maliyet ayrı ayrı belirlenir, gereken iş miktarına bağlı olarak, inşaat özellikleri ve diğer bazı faktörler.

Betonarme yapılar haklı olarak inşaatın tüm alanlarında en yaygın yapı türlerinden biri olarak sınıflandırılır - konut, Sanayi, Ulaşım, tarım vb.. dışında, makinede kullanılırlar, sudo- ve roket bilimi, tıp ve diğer birçok endüstri.

Tasarım ve betonarme yapıların hesaplanması – inşaatta en önemli aşama, amacı doğru pekiştirme verisi elde etmek. Segment tasarımı ve yapısı gücü doğrudan etkiler, gelecekteki binanın güvenilirliği ve dayanıklılığı, işletmenin son teslim tarihlerine ve yatırım çekiciliğine uyum.

mimari çözelti, mimari proje, kroki, kavram, inşaat, tamirat, 3D modeli, mimari görselleştirme. Petersburg geliştirme maliyeti. Создание проекта в СПб. İnşaat ve onarım.

Цена: itibaren 30 000р. Срок: itibaren 10 дней

Çalışmalarımızdan örnekler: Portföy | mimari | | mühendislik | Fiyat:% s | kontaklar