Konstruktion och beräkning av armerade betongkonstruktioner

Ett av de vanligaste och mest efterfrågade byggmaterialen, används för konstruktion av strukturer och byggnader för olika ändamål, är armerad betong. Anledningen till dess popularitet är tillverkningsteknikens relativa enkelhet., dessutom, att detta inte påverkar materialets prestanda.

Armerad betong anses med rätta vara ett byggnadsmaterial av mycket hög kvalitet., vars tillförlitlighet och förmåga att motstå mycket höga belastningar, bekräftas av resultaten från många studier och många års praktik av dess tillämpning.
Konstruktion och beräkning av armerade betongkonstruktioner QL

Betongegenskaper, armeringsstål, förstärkt betong

Betong är ett sprött anisotropiskt material, vilket kännetecknas av hög tryckhållfasthet och låg – under spänning. För uppfattningen av dragspänningar, stålstänger sätts in i betong. Eftersom vidhäftningen av betong till släta armeringsjärn inte är särskilt hög, För att säkerställa deras tillförlitliga gemensamma arbete i armerad betongkonstruktion fixeras armeringen med hjälp av ankare, krokar, och även genom profilering av armeringsjärn.

Fördelar med armerad betongkonstruktion

De ovillkorliga fördelarna med armerade betongkonstruktioner inkluderar:

 • varaktighet;
 • hög mekanisk hållfasthet;
 • brandmotstånd,
 • utmärkt motståndskraft mot atmosfärisk nederbörd, seismisk och andra typer av dynamisk påverkan;
 • hygien;
 • minimala driftskostnader;
 • lönsamhet, på grund av den breda tillgången på råvaror.

Konstruktion och beräkning av armerade betongkonstruktioner QL

Typer av strukturella beräkningar

Beräkning av byggnadsstrukturer är en metod, gör det möjligt att fastställa styrkan och stabiliteten hos bärande och inneslutande strukturer. Han utförde i strikt överensstämmelse med bestämmelserna.

Det finns tre grundläggande typer av beräkningar:

 1. Beräkning av bärande konstruktioner (foundation, vägg, balkar, plattor, kolumner och andra).
 2. Beräkning av inmurning (vägg, beläggningar, inklusive takläggning);
 3. Beräkning av konstruktioner vinst (den utförs till att identifiera dålig bärighet av strukturen som en helhet eller dess delar).

I beräkningen av armerade betongkonstruktioner, beräkna bärelementen, tillverkade av detta material, och upprätta betong klass, diameter och klass av arbetsförstärkning.

Designstandarder

Konstruktion av armerade betongkonstruktioner produceras enligt den för närvarande godkända uppförandekoden. Det tar hänsyn till alla kraven i moderna byggnormer, helt motsvarande den höga kapitalgraden, varaktighet, pålitligheten för hela strukturen och dess individuella element, under specificerade driftsförhållanden.

funktioner & metoder för beräkning av armerade betongkonstruktioner

Med ackumuleringen av experimentella data, metoder för val av sektioner av betong- och armerad betongelement har varit mottagliga för förändringar mer än en gång. Faktiskt, metoden för att införa styrkan i beräkningen har genomgått förändringar. Hittills, dess storlek, för de allra flesta typiska mönster, är lika med 2-2,5 eller mindre

Konstruktion och beräkning av armerade betongkonstruktioner

Vid utövandet av konstruktioner av armerad betong används tre metoder för val av sektioner.:

 1. Beräkning av tvärsnitt för tillåtna spänningar

Denna metod bygger på förutsättningen att, att armerad betong är ett elastiskt material, men, på samma gång, med beaktande av dess ungefärliga nyckelfunktioner. Sektionsval görs enligt följande, så att spänningarna i betong och armering inte överstiger det tillåtna.

 1. Beräkning av sektioner för att bryta laster

Särdraget hos denna metod är, att det ger en mer exakt bild av det faktiska arbetet med armerad betong, och bidrar till en mer kompetent användning av styrka och deformationsegenskaper, som material, och mönster. Också, i vissa fall, tillämpning av denna metod gör det möjligt att uppnå mer ekonomiska designlösningar.

 1. Beräkning av tvärsnitt för gränslägen

Enligt denna metod, strukturen betraktas i sitt designbegränsande tillstånd. Det betyder ett sådant tillstånd, där strukturen förlorar förmågan att uppfylla de operativa kraven, som presenteras för henne. Med andra ord,, antingen kan hon inte motstå yttre påverkan, eller får oacceptabel skada.

Styrka beräkning av armerade betongkonstruktioner

När du utför denna studie är målet att bestämma den nödvändiga nivån på strukturell styrka under givna driftsförhållanden, med minimikostnader för material, samt arbetskraftskostnader för tillverkning och installation.

Byggnadens styrka beräknas med hänsyn till alla möjliga typer av påverkan, bestämma deras maximala spänning och deformation.

Design av bostads- och industristrukturer

Utformningen av varje typ av byggnadskonstruktion har individuella specifika egenskaper.

Så, design av bostadsstrukturer, produceras i enlighet med kraven, det huvudsakliga av detta är full överensstämmelse med integrerade säkerhetsstandarder. Ladda, tillämpas på stödkonstruktioner, bestäms av konstruktionens höjd.

I sin tur, design av industri- och industribyggnader, tillverkas med beaktande av tekniska krav, för objekt av denna typ. Planen bör utformas på detta sätt, så att det finns en möjlighet att utöka produktionen, utan att stänga av den under en längre period.

dessutom, specifika produktionsegenskaper är viktiga, alla måste tas med i beräkningen, och på grundval av vilken design av kommunikations- och tekniska system kommer att göras.

Konstruktion och beräkning av armerade betongkonstruktioner

Utveckling av ritningar och beräkningar

Under utvecklingen av projektdokumentation utförs många olika beräkningar, implementeras i speciella datorprogram. De används för att beräkna densitetskoefficienterna, indikatorer för tillförlitlighet och säkerhet, olika mätningar görs, och ett 3D-objekt utvecklas.

I samma skede elimineras alla upptäckta fel., göra slutlig avstämning och göra nödvändiga justeringar.

Det färdiga projektet är en uppsättning dokumentation, som innehåller tekniska diagram, detaljerad konstruktionsritning, materialberäkningar etc..

Hur kan vi hjälpa? Fördelar med att arbeta med oss

Interiör och arkitekturstudio "INSIGHT" – organisation, vars framgångsrika erfarenhet av implementering av ett komplett utbud av designtjänster och tillhandahållande av ett brett utbud av tjänster inom olika områden, mer än tio år gammal.

Vi erbjuder beräkning och design av armerade betongkonstruktioner Nyckelfärdig allmänhet, industri- och bostadsanläggningar av alla nivåer av komplexitet. Kombination av den senaste tekniken och de högsta kvalifikationerna från våra specialister, låter oss genomföra varje projekt som anförtrotts oss på en aldrig tidigare skådad nivå till optimala kostnader.

Konstruktion och beräkning av armerade betongkonstruktioner QL

Interiör och arkitekturstudio "INSIGHT" erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom följande områden:

 • Konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion;
 • Design av monolitiska armerade betongkonstruktioner;
 • Förberedd betongdesign;
 • Armeringsdesign för armerad betongkonstruktion;
 • Beräkning av element av armerad betongkonstruktion.

Samarbete med Insight-företaget – detta är alltid ett resultat som överträffar förväntningarna!

konstruktionsstadier

Utformningen av olika byggnadsstrukturer är en process, vars syfte är att bilda ett paket med grafisk dokumentation och textdokumentation, utan vilken det är omöjligt att starta byggandet av en ny struktur.

Men i så fall, om projektet genomförs analfabeter, utan att följa alla befintliga normer och krav, då kan det inte ge mindre, och ibland mer skada, än blind konstruktion, inte baserad på en kraftfull teoretisk grund.

Arkitektonisk design och konstruktion utförs i etapper, med strikt efterlevnad av en viss sekvens.

För att få en övergripande uppfattning om designaktiviteten är det vettigt att dröja närmare på vart och ett av stegen..

 • Fördesignarbete

Konstruktion och beräkning av armerade betongkonstruktioner QL

Uppgiften för det första steget är att få ett entydigt svar på frågan.: är det möjligt att genomföra ett specifikt projekt, identifiera möjliga svårigheter, kunna hindra konstruktionen och bestämma den ungefärliga kostnaden.

specialister, utför fördesignarbete, genomföra ett antal aktiviteter, syftar till att studera byggnadsområdet, geologisk forskning, och utarbeta också en detaljerad plan för terrängen.

I samma skede förbereds ett dokumentpaket. Det är också viktigt att vara säker, att under konstruktionen, miljö, sanitär, stadsplanering och ett antal andra standarder, och bedöma projektets genomförbarhet ur ekonomisk synvinkel.

 • Skissbildning

På scenen för att skapa ett utkast till design, kunden lyckas få en uppfattning om framtidsobjektets utseende. Skiss, säkert, inte ett färdigt projekt, men bara en skiss, men vilken, i sin tur,, visar en vy över byggnaden från utsidan, lokaler internt, och ger också en allmän uppfattning om territoriet intill huset.

Förmedlar tydligt kundens idé, av designer, dator 3D-modell.

Förutom bilder, utkast till design inkluderar ritningar och diagram, som kommer att fungera som en grund för utvecklingen av design och arbetsdokumentation.

Detta steg är inte integrerat, i detta sammanhang, och det finns inga tydliga krav på det. Ändå, det är mycket önskvärt att hålla det, eftersom just nu kan du fortfarande göra några justeringar, vad blir möjligt efter, hur kunden får en visuell representation av det framtida objektet.

 • Projekt skapande

Arbetsprojektet som skapats i detta skede måste innehålla all teknisk information, nödvändigt för konstruktion, representeras av grafiskt material och text ackompanjemang.

Förutom en detaljerad förklaring av varje del av den framtida byggnaden, arbetsutkastet innehåller specifikationerna för byggmaterial (vilka och hur mycket de behövs).

 • Utarbetande av arbetsdokumentation, dess distribution

Konstruktion och beräkning av armerade betongkonstruktioner

Parallellt med arbetet med skapandet av projektet pågår också förberedelse av projektdokumentation. Det är ett omfattande paket med text och grafiskt material, sammansättning och innehåll som regleras på lagstiftningsnivå.

För att få ett bygglov är det nödvändigt att komma överens om projektdokumentationen hos berörda myndigheter och myndigheter.

Det rekommenderas inte att göra några justeringar i detta skede., trots, Vad är det, om än svårt, men fortfarande möjligt. Detta beror på den allvarliga risken för att negativt påverka designkvaliteten..

Kostnad för design och beräkning

Prisklass för tjänster för konstruktion av armerad betong mycket omfattande, eftersom kostnaden i varje fall bestäms individuellt, beroende på hur mycket arbete som krävs, detaljerna i konstruktionen och ett antal andra faktorer.

av armerade betongkonstruktioner med rätta klassificeras som en av de vanligaste typerna av strukturer inom alla områden av konstruktion - bostadshus, industriell, transport, jordbruks etc. Dessutom,, de används i maskinteknik, sudo- och raket, medicin och många andra industrier.

Konstruktion och beräkning av armerade betongkonstruktioner – det viktigaste steget i byggandet av, vars syfte är att erhålla korrekta förstärkningsdata. Beräkning och design av segment påverkar styrkan direkt, tillförlitlighet och hållbarhet för den framtida byggnaden, samt överensstämmelse med projektets tidsfrister och företagets attraktionskraft.

Den arkitektoniska lösningen, arkitektoniska projekt, skiss, koncept, konstruktion, reparationer, 3d modell, arkitektonisk visualisering. Kostnaden för att utveckla i S: t Petersburg. Skapande av ett projekt i St. Petersburg. Konstruktion och reparation.

Pris: från 30 000sid. Termin: från 10 dagar

Exempel på vårt arbete: Portfolio | arkitektur | interiör | engineering | priser | kontakter