Гаража и летња кухиња са терасом

контурни дизајн купељи
Комплекс купатила
23.06.2017
пројекат сеоске куће
Кућа за одмор
25.06.2017

Гаража и летња кухиња са терасом

Гаража и летња кухиња са терасом

Гаража и летња кухиња са терасом

пројекат гараже

пројекат летње кухиње са терасом

скица Гаража и летња кухиња са терасом архитектонска скица Гаража и летња кухиња са терасом Гаража и летња кухиња са терасом Гаража

Пројекат је предвиђен за изградњу гараже са надстрешницом и затвореном, летња веранда са
тераса. Зграда је незагревана.
За релативну марку 0.000 прихвата се ознака завршног пода веранде.
Основне конструкције
Темељ гараже и веранде – трака, монолитна, армирани бетон, плитко.
Темељ шупа и терасе – навојне гомиле.
Подови на веранди – на дрвеним гредама са изолацијом од минералне вуне дебљине 150 мм.
Гаражни подови – бетон, на терену.
Изградња зидова – оквир израђен од дрвета 150к50 са дебљином изолације од минералне вуне 150 мм.
Кров – рафтер, комбиновани на дрвеним рафтерима 200к50 смола 650мм са
изолација минералном вуном дебљине 150мм.
Изградња кровова и фасада – битуменске плочице на ОСБ плочи.
Прозор – ПВЦ са једнокоморним двоструким остакљеним прозорима.