шашны албан интерьер дизайн

шашны албан интерьер дизайн

Үзэл баримтлал албан модоор хийсэн Библийн түүх дээр суурилсан байна. хүснэгтийн тусламж тулд “Өнгөрсөн зоог”. хүснэгт талбай дээрх “Загалмайн нь удам”. хаалганы зүүн талд “Возвращение блудного сына”. На потолке иконаИисуса Христа”.