Garaža i ljetna kuhinja s terasom

konture dizajn kupke
Kompleks kupaonice
23.06.2017
projekt seoske kuće
kuća izvan grada
25.06.2017

Garaža i ljetna kuhinja s terasom

Garaža i ljetna kuhinja s terasom

Garaža i ljetna kuhinja s terasom

projekt garaže

projekt ljetne kuhinje s terasom

skica garaža i ljetna kuhinja s terasom arhitektonska skica Garaža i ljetna kuhinja s terasom Garaža i ljetna kuhinja s terasom garaža

Projekt je osmišljen za izgradnju garaže s nadstrešnicom i zatvorenom, ljetna terasa sa
terasa. Zgrada je neotopljena.
Za relativnu marku 0.000 prihvaćena marka čistog poda verande.
Osnovni dizajni
Temelj garaže i trema – traka, monolitan, ojačani beton, plitak.
Temelj nadstrešnice i terase – vijaka gomile.
Podovi verande – na drvenim gredama s izolacijom mineralnom vunom debljine 150 mm.
Garažni podovi – beton, na tlu.
Zidovi konstrukcije – okvir drvene građe 150x50 sa debljinom izolacije od mineralne vune 150 mm.
Krov – splavar, kombinirani na drvenim špirovima 200x50 sa korakom od 650 mm sa
toplinska izolacija s mineralnom vunom debljine 150 mm.
Krovni i fasadni ukras – šindre na podu od OSB ploča.
Prozor – PVC sa jednokomornim dvostrukim ostakljenim prozorima.