Εσωτερική διακόσμηση θρησκευτικού γραφείου

Εσωτερική διακόσμηση θρησκευτικού γραφείου

Η ιδέα του γραφείου βασίζεται σε βιβλικές σκηνές από ξύλο. Ανακούφιση στο τραπέζι “Το τελευταίο δείπνο”. Πάνω από το οικόπεδο “Κάθοδος από τον σταυρό”. Αριστερά πάνω από την πόρτα “Возвращение блудного сына”. На потолке иконаИисуса Христа”.