Vývoj kresby KMD, KM

Kovová konstrukce je stavební objekt - železná kostra (rám), skládající se z podélných a příčných výztužných nosníků. Je nemožné si představit jakýkoli stavební projekt bez použití kovových konstrukcí., rozsah jejich použití je neomezený a zahrnuje: obytné budovy, komerční a průmyslové budovy. Technologie prefabrikovaných objektů se aktivně využívá při stavbě malých pavilonů a skladů, stejně jako při stavbě sportovních stadionů, velká nákupní a zábavní centra, soukromé domy a obytné výškové budovy.

Především, by měl indikovat, že kovová konstrukce je takový inženýrský systém, který je schopen působit jako samostatný objekt nebo být prvkem architektonického komplexu. Konstrukce působí jako podpůrný prvek, a má také posilovací a podpůrnou funkci.

Výhody kovových konstrukcí

Kovové konstrukce mají řadu nepopiratelných výhod.

Především, jsou výrazně lehčí, než betonové výrobky, a, ve stejnou dobu, jsou výrazně odolnější. Vysoká nosnost umožňuje unést značná zatížení s relativně malými průřezy.

Ocelové konstrukce se navíc vyznačují vysokou vyrobitelností, průmysl, spolehlivost, udržovatelnost a nepropustnost.

Ve srovnání s železobetonovými konstrukcemi, kámen nebo dřevo, mají podstatně nižší hmotnost, ze kterého to vyplývá, být světlo, s vysokou hustotou kovů, jsou nejjednodušší a nejpohodlnější na výrobu, přeprava, montáž.

Mluvit o výhodách kovových konstrukcí, je nemožné nevěnovat pozornost možnosti dát jim ladnější formy, ve srovnání s objemnými železobetonovými konstrukcemi.

Je také třeba poznamenat, že lze posílit kovové konstrukce se zvyšujícím se zatížením, díky čemuž jsou plně využívány při rekonstrukcích a lze je snadno opravit.

Vývoj kresby KMD, KM

Využití kovových konstrukcí ve stavebnictví

Kovové konstrukce jsou klíčovým nosným prvkem prefabrikovaných budov.

Mezi jejich mnoha odrůdami, tyto hlavní skupiny se rozlišují samostatně:

 • stacionární;
 • skládací;
 • “transformátory”.

Druhý a třetí typ jsou v moderním stavebním průmyslu nejžádanější., protože umožňují postavit budovy a budovy libovolného počtu podlaží za minimální dobu, konfigurace a účel.

kromě, podle těchto parametrů jsou všechny kovové konstrukce rozděleny na poddruhy:

 • formulář (oblouk nebo s rovnými stěnami);
 • Pohled (plné nebo tyčové systémy);
 • funkční (nosné nebo oplocení).

Rozsah použití kovových konstrukcí ve stavebnictví je neuvěřitelně široký, jejich hlavním účelem je konstrukce rámů pro veřejné a průmyslové budovy (výškové budovy, továrny, workshopy, továrny, garáže, doky, hangáry atd.).

Návrh lehkých kovových konstrukcí umožňuje realizaci jedinečných architektonických projektů, Obtížné kresby: muzea, divadla, koncertní haly, sportovní paláce, výstavní pavilony… Implementace inovativních technologií v oblasti designu, umožňuje dosáhnout nepřekonatelného výsledku – budovy, jehož vzhled ohromuje lehkostí a vzdušností.

Vývoj kresby KMD, KM

Designové standardy

Dnes existuje soubor norem, na jehož základě se provádí návrh kovových konstrukcí prefabrikovaných konstrukcí a budov. Zohledňuje všechny požadavky stavebních norem a předpisů, plně odpovídá požadovanému stupni kapitálu, spolehlivost a trvanlivost, jako struktura obecně, a každý z jeho prvků zvlášť, za stanovených provozních podmínek.

Výpočet ocelových konstrukcí. rysy

Navzdory existenci tříd membránových a závěsných povlaků, lanové konstrukce a další vzácné systémy, základem naprosté většiny ocelových konstrukcí jsou pevně propojené tyčové prvky. tudíž, při výpočtu těchto systémů, nejvhodnější, být vedeni teorií prutových systémů.

Objasnit, stojí za to znovu rozumět terminologii. tak, pod pojmem „paprsek“ rozumíme prvek, pracovní, hlavně, ohýbání, a „jádro“ – respektive pro kompresi a napětí.

Na základě definice napětí, výpočet kovových konstrukcí právě probíhá. Napětí – síla interakcí mezi mikročásticemi materiálu, což má pozitivní vliv na odolnost vůči vnějším prvkům zatížení, při dodržení podmínek pro bezpečnost a integritu materiálu.

Variabilita hodnot napětí v různých bodech konstrukce je důsledkem vlastností, neodmyslitelnou součástí materiálu, geometrie jeho komponent a konfigurace zatížení.

 • Normální napětí vypočteno, jako poměr, který závisí výhradně na vnějším dopadu vnitřního úsilí (síla, v případě podélného nárazu nebo momentu, příslušně, v případě vertikální) na geometrii řezu, slouží jako geometrická charakteristika. Na základě toho, můžeme konstatovat, že napětí je určeno stupněm zatížení průřezu.
 • Moment odporu - vyznačuje se odporem, vyplývající z ohýbání, a je geometrický parametr řezu. V ohnutém ocelovém nosníku vypočítejte maximální napětí vykreslením normálového diagramu napětí.
 • Smyková napětí a boční síla, které jsou směrovány podél jedné osy, jsou definovány vzorcem Q⋅S / b⋅J, což vám umožní snadno vypočítat poměr v případě ohybu ve svislé a podélné rovině.
 • Graf smykového napětí - pro výpočet smykového napětí na určitém místě je nutné znát statický moment odříznuté části řezu. Jeho hodnota odpovídá součinu dvou indikátorů: oblast odříznuté části a vzdálenost mezi těžišti odříznuté části a celým řezem.
 • Výpočet svarů vyrobeno pomocí molekulární adheze, vznikající mezi materiály pod vlivem vysoké teploty. Pro vytvoření spolehlivého monolitického dílu je nutné správně vypočítat svarové spoje. Existuje mnoho druhů kovových adhezí (zadek, roh, překrývající se, Ve tvaru T atd.), pro každou z nich je nutné svařovaný spoj vypočítat jednotlivě. Mezi všemi existujícími typy připojení, nejen kovy, nejodolnější a nejspolehlivější je svařovaný spoj.
 • Výpočet ohýbání prutů. V tom případě, pokud je paprsek ohnutý v podélné rovině, metodika výpočtu stresu je podobná metodě. Výpočet musí brát v úvahu geometrii, tj. nastavit, která z os se stane osou ohybu.

Vývoj kresby KMD, KM

Zásady návrhu ocelové konstrukce. Konstrukční výkresy a výpočty

Návrh kovových konstrukcí - proces, skládající se z řady důležitých etap.

V první fázi předloží zákazník technický úkol dodavateli, který podrobně popisuje všechny potřebné parametry: dispozice, typ budoucí stavby atd.. Po konečné dohodě, specialisté zahájí proces vypracování projektové dokumentace. Zároveň se hodnotí úrovně deformace, a určit zatížení, což bude hotová struktura pro budoucí strukturu.

po, jako výpočet a návrh kovových konstrukcí, včetně přípravy technické dokumentace, bude dokončeno, přejděte do další fáze - vypracování podrobných výkresů.

Všechny technické výpočty, vznikající při zpracování projektové dokumentace, přímo souvisí s výrobou ocelových konstrukcí, implementovány ve speciálních programech. S jejich pomocí je vyvinut trojrozměrný objekt., jsou vypočteny faktory hustoty, ukazatele udržitelnosti a bezpečnosti, jsou prováděna měření a výpočty.

V této fázi jsou všechny zjištěné chyby odstraněny., provést konečné odsouhlasení výpočtů a provést všechny nezbytné úpravy.

Vzhledem k tomu, že výkonové ukazatele jsou nutné k úplnému splnění stanovených technických a bezpečnostních norem, návrh ocelové konstrukce je výzva, který řeší odborníci z různých odvětví stavebnictví. Odhadovaná účinnost konstrukce je nutně zohledněna..

Dokončený projekt je soubor dokumentace, včetně technických diagramů, aktualizovaná klasifikace, detailní výkres kovové konstrukce, výpočty použitých slitin a jejich charakteristik.

Vývoj kresby KMD, KM

Kolik stojí vývoj projektu?

Náklady na návrh kovových konstrukcí se počítají individuálně, v závislosti na řadě klíčových faktorů: celkový rozsah práce, stupeň obtížnosti, stejně jako časové rámce. Rozpočtování, o návrhu a vývoji potřebných výkresů kovových konstrukcí, vyrobené poté, co zákazník poskytl všechny požadované počáteční údaje.

Jak můžeme pomoci? Výhody spolupráce s námi

Studio interiérů a architektury „INSIGHT“ – společnost, za kterým, více než deset let úspěšných zkušeností v realizaci všech typů konstrukčních prací na klíč a v poskytování široké škály vysoce kvalitních služeb v různých oblastech.

Nabízíme:

 • vývoj projektu budoucího interiéru a kompletní balíček pracovní dokumentace;
 • architektonický dozor a podpora;
 • návštěva na místě pro předběžné posouzení prací;
 • tvorba 3D vizualizací.

Studio „INSIGHT“ poskytuje služby pro navrhování kovových konstrukcí jakékoli úrovně složitosti. Inovativní designové technologie v kombinaci s nejvyšší kvalifikací a profesionalitou našich specialistů, nám umožní realizovat každý námi přijatý projekt na nejvyšší úrovni za optimální náklady.

Vážíme si důvěry, poskytnuté nám, proto k dosažení nejlepšího výsledku, pro každou objednávku specialisté INSIGHT individuálně rozvíjejí jedinečný přístup. Věnovat pozornost všem požadavkům a přáním zákazníka, a přísně je dodržovat, bohaté zkušenosti v této oblasti, nám umožňuje nabídnout klientovi i naši vizi bezchybné realizace jeho projektu.

Spolupráce s Insight – to je vždy zaručený výsledek, očekávané překročení!

Životopis

Každý rok na světě existuje tendence ke zvyšování výroby kovových konstrukcí. Důvodem popularity těchto struktur je jejich vynikající výkon., ziskovost, vnější estetika, odolnost vůči vnějším negativním vlivům a trvanlivost.

V současné době,, reality jsou, jaký je počet zákazníků, raději světlo, prolamované a, ve stejnou dobu, spolehlivé konstrukce založené na kovových konstrukcích, stabilně roste.

Vývoj kresby KMD, KM

Architektonického řešení, architektonický projekt, skica, pojem, výstavba, opravy, 3d modelu, architektonické vizualizace. Náklady na vývoj v Petrohradě. Vytvoření projektu v Petrohradě. Stavebnictví a oprava.

cena: z 15 000p. Období: z 5 dny

Ukázky naší práce: architektura | interiér | strojírenství | Ceny