Dizayn və metal konstruksiyaların hesablanması

KMD inkişaf təsvirlər, KM

Metal strukturu tikinti obyektdir - dəmir skelet (çərçivə), gücləndirərək girders uzununa ibarət eninə. metal konstruksiyaların istifadəsi olmadan hər hansı bir tikinti layihəsi təsəvvür etmək mümkün deyil, istifadə həcmi limitsiz və daxildir: yaşayış binaları, ticarət və sənaye binalar. yığma obyektləri texnologiyası geniş kiçik pavilyonları və anbarların tikintisində istifadə olunur, eləcə də idman stadionlarda tikintisi, böyük alış-veriş mərkəzləri, şəxsi evlər və mənzil çoxmərtəbəli binalar.

Прежде всего, qeyd etmək lazımdır ki,, metal strukturu engineering sistemi, müstəqil obyekt kimi hərəkət və ya bir mürəkkəb memarlıq hissəsi olmaq qadir olan. Struktur üzv protrudes dəstək, və gücləndirilmiş və funksiyası dəstək verdi.

metal konstruksiyaların üstünlükləri

Steel strukturları bir sıra üstünlüklərə malikdir.

Прежде всего, Onlar əhəmiyyətli dərəcədə aşağı çəki var, beton məhsulları çox, və, eyni zamanda, Onlar əhəmiyyətli dərəcədə böyük güc fərqlənir. Yüksək yükgötürmə qabiliyyəti nisbətən kiçik cross bölmələr ilə ağır yük etmək üçün imkan verir.

polad konstruksiyalar yüksək üretilebilirlik ilə xarakterizə olunur yanında, sənayecə, etibarlılıq, Onarılabilirlik və impermeability.

dəmir-beton konstruksiyaların ilə müqayisədə, daş və ya ağac, onlar əhəmiyyətli dərəcədə aşağı çəki var, olan bu belə, işıq kimi, yüksək sıxlığı metal, Onlar ən sadə və istehsalı üçün asandır, daşıma, montaj.

metal konstruksiyaların faydaları haqqında danışan, onlara bir daha zərif forma vermək imkanı diqqət mümkün deyil, dəmir-beton həcmli dizayn ilə müqayisədə.

O, həmçinin qeyd etmək lazımdır, artan yük ilə metal strukturu gücləndirilmiş bilər ki,, sayəsində onlar ən tam asanlıqla gəlir yenidən qurulması və təmiri müraciət olunur.

KMD inkişaf təsvirlər, KM

tikinti sənayesində polad konstruksiyaların istifadəsi

Metal strukturları əsas element hesablanan prefabrik binalar.

çox növləri arasında, ayrı-ayrı cür əsas qruplar ayıracaq:

 • stasionar;
 • qatlama;
 • “transformers”.

ikinci və üçüncü növü tikinti sənayesi üçün tələb ən müasir, onlar dik binaların minimum vaxt və binanın mərtəbələrin hər hansı bir sayı üçün imkan kimi, konfiqurasiya və təyinat.

Bundan əlavə,, Bütün metal parametrlərə görə alt bölünür:

 • форма (arch və ya düz divarları);
 • baxış (bərk və ya rod sistemi);
 • funksional (dəstək və ya qorunması).

tikinti sənayesində metal konstruksiyaların sahəsi olduqca genişdir, Onların əsas məqsədi - ictimai və sənaye binaların skeleti tikinti (çoxmərtəbəli binalar, fabriklər, shops, bitkilər, qarajlar, Dokov, anqarlar, və s.).

yüngül polad strukturlarının Design həyata və tez-tez unikal memarlıq dizayn imkan verir, təsvirlər mürəkkəbliyi ilə səciyyələnir: muzeylər, Kino və teatrlar, konsert zalları, idman sarayları, sərgi salonları… dizayn sahəsində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi, Bu əla nəticələr əldə etməyə imkan verir – binalar, kimin görünüşü parlaq yüngüllük və airiness deyil.

KMD inkişaf təsvirlər, KM

dizayn Standartları

Bu gün qaydalar set var, əsasında bina və qurğuların yığma metal konstruksiyaların dizayn. Nəzərə bina standartlara və qaydaların bütün tələblərinə edir, tam möhkəmlik tələb olunan dərəcədə uyğun, etibarlılıq və uzunömürlülük, bütövlükdə strukturu kimi, və onun elementlərinin hər bir fərdi, müəyyən bir fəaliyyət şəraitində.

polad konstruksiyaların hesablanması. Features

dərsləri mövcudluğu və asma membran örtüklər baxmayaraq, kabel iclaslar və digər nadir sistemləri, polad strukturların əksəriyyəti üçün əsas rigidly mil elementləri qarşılıqlı dik çıxmaq. Buna görə də, zaman məhsul hesablamalar belə sistemləri, ən uyğun, əsas sistemlərinin nəzəriyyəsi rəhbər.

aydınlaşdırmaq üçün, bir daha terminologiya anlamaq lazımdır. belə, Termini "şüa" Bizə bir hissəsi olacaq deməkdir, iş, əsasən, sgibanie of, və "əsas" – müvafiq olaraq, sıxılma və gərginlik.

stress müəyyən etibarən, metal konstruksiyaların hesablanması var. voltaj – material microparticles arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, yük xaricində elementləri müqavimət müsbət təsir olan, maddi qorunması və bütövlüyü şərait hörmət.

strukturunun müxtəlif nöqtələrində dəyişkənlik gərginlik dəyərlər nəticəsidir keyfiyyətləri, maddi xas, геометрии ее составляющих и конфигурации нагружения.

 • Нормальные напряжения вычисляется, как соотношение зависящего исключительно от воздействия извне внутреннего усилия (силы, в случае продольного воздействия или момента, müvafiq olaraq, в случае вертикального) к геометрии сечения, выступающей в качестве геометрической характеристики. Исходя из этого, можно сделать вывод, что напряжение определяется степенью нагруженности сечения.
 • Момент сопротивления – характеризуется сопротивляемостью, возникающей в результате изгиба, və həndəsi parametr bölmə. normal stress diaqramları tikintisi ilə maksimum gərginlik hesablamaq tir bend polad.
 • kəsmək vurğulayır və kəsmək güc, eyni ox boyunca yönəldilir, formula Q⋅S / b⋅J tərəfindən müəyyən, asanlıqla şaquli əyilmə halda və uzununa təyyarə nisbəti hesablamaq üçün imkan verir.
 • teğetsel vurğulayır diagram – для вычисления касательного напряжения в определенном месте необходимо узнать статический момент отсеченной части сечения. Его значение соответствует произведению двух показателей: площади отсеченной части и расстоянию между центрами тяжести отсеченной части и всего сечения.
 • Расчет сварных швов производится с использованием молекулярного сцепления, возникающего между материалами под влиянием высокой температуры. Для создания надежной монолитной детали необходимо грамотно рассчитать сварные соединения. Существует множество видов сцепления металла (стыковые, угловые, нахлесточные, тавровые и т.д.), для каждого из которых необходимо высчитывать сварное соединие индивидуально. Среди всех существующих видов соединений, не только металлов, наиболее прочным и надежным выступает именно сварное соединение.
 • Расчет изгибаемых элементов. В том случае, если балка изгибается в продольной плоскости, методика расчета напряжений аналогична. При расчете необходимо учесть геометрию, то есть установить какая из осей становится осью изгиба.

KMD inkişaf təsvirlər, KM

Принципы проектирование стальных конструкций. Design təsvirlər və hesablamalar

Проектирование металлических конструкций – процесс, состоящий из ряда важных этапов.

На первом этапе заказчик предъявляет исполнителю техническое задание, в котором подробно указаны все необходимые параметры: layout, тип будущей конструкции и прочее. После окончательного согласования, специалисты приступают к процессу составления проектной документации. Одновременно с этим производят оценку деформационных уровней, и определяют нагрузки, которые будут оказываться готовым сооружением на будущую конструкцию.

После того, как расчет и проектирование металлических конструкций, включая и подготовку технической документации, будут завершены, переходят к следующему этапу – составлению подробных чертежей.

Все инженерные вычисления, производимые в процессе разработки проектной документации, напрямую связанной с изготовлением стальных конструкций, реализуются в специальных программах. С их помощью разрабатывается трехмерный объект, рассчитываются коэффициенты плотности, показатели устойчивости и безопасности, производятся измерения и расчеты.

На этой стадии устраняют все обнаруженные ошибки, производят окончательную сверку расчетов и вносят все необходимые правки.

Поскольку эксплуатационные показатели обязаны в полной мере отвечать установленным техническим нормам и стандартам безопасности, проектирование стальных конструкций – задача, решением которой занимаются специалисты различных отраслей строительства. Обязательно принимается в расчет предполагаемая эффективность сооружения.

Выполненный проект представляет собой комплект документации, включающий технические схемы, уточненную классификацию, детальный чертеж металлической конструкции, расчеты применяемых сплавов и их характеристики.

KMD inkişaf təsvirlər, KM

Сколько стоит разработка проекта?

Стоимость проектирования металлических конструкций рассчитывается индивидуально, в зависимости от ряда ключевых факторов: общего объема работ, уровня сложности, а также временных рамок. Составление сметы, касающейся проектирования и разработки необходимых чертежей металлических конструкций, производят после предоставления заказчиком всех требуемых исходных данных.

biz kömək edə bilər necə? bizimlə iş üstünlükləri

daxili memarlıq studiyası və "INSIGHT" – компания, за плечами которой, более десяти лет успешного опыта в реализации всех видов проектных работ «под ключ» и в предоставлении широкого спектра высококачественных услуг в различных направлениях.

Мы предлагаем:

 • разработку проекта будущего интерьера и полного пакета рабочей документации;
 • авторский надзор и сопровождение;
 • выезд на объект для предварительной оценки работ;
 • создание 3D-визуализаций.

Студия «ИНСАЙТ» предоставляет услуги по проектированию металлических конструкций любого уровня сложности. Инновационные технологии в проектировании в сочетании с высочайшей квалификацией и профессионализмом наших специалистов, позволяют каждый взятый нами проект реализовывать на высочайшем уровне при оптимальных затратах.

Мы очень ценим доверие, оказываемое нам, поэтому с целью достижения наилучшего результата, для каждого заказа специалисты «ИНСАЙТ» индивидуально разрабатывают уникальный подход. Внимательно относясь ко всем требованиям и пожеланиям заказчика, и неукоснительно соблюдая каждое из них, огромный опыт в данной сфере, позволяет нам предложить клиенту также и свое видение безупречной реализации его проекта.

Сотрудничество с «Инсайт»это всегда гарантированный результат, превосходящий ожидаемый!

Резюме

С каждым годом в мире отмечается тенденция к росту производства металлических конструкций. Причиной популярности подобных сооружений выступает их отличные эксплуатационные характеристики, iqtisadiyyat, xarici estetik, xarici mənfi təsirlərə və davamlılıq müqavimət.

Hal-hazırda,, reallıqdır, ki, müştərilərin sayı, üstünlük yüngül, openwork və, eyni zamanda, metal strukturlar əsasında etibarlı strukturları, durmadan artır.

KMD inkişaf təsvirlər, KM

memarlıq həlli, memarlıq layihə, eskiz, anlayış, tikinti, təmir, 3d model, memarlıq görselleştirme. Sankt-Peterburqda inkişaf dəyəri. Sankt-Peterburqda bir layihə yaratmaq. Tikinti və təmir.

qiymət: etibarən 15 000p. vaxt: etibarən 5 gün

Bizim iş nümunələri: memarlıq | daxili | mühəndislik | qiymətləri

İNDİ ZƏNG ET
+
Mənə zəng elə!